Jonneweb.netin keskustelufoorumin rekisteriseloste
1. Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

2. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

  * Jonne Jyrylä
  * Purokuja 1B
  * 01390 VANTAA
  * puh. 0400 823559

3. Rekisteriasioista vastaava:

  * Jonne Jyrylä
  * Purokuja 1B
  * 01390 VANTAA
  * puh. 0400 823559

4. Rekisterin nimi

Jonneweb.netin käyttäjärekisteri, Keskustelufoorumin profiili.
5. Tietojen käyttötarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Jonneweb.netin ja asiakkaan välinen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä palvelun suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen eri tutkimusmenetelmin. Tietoja käytetään myös mahdollisten väärinkäytösten seuraamiseen sekä selvittämiseen.
6. Tietojen lähde

Tämän rekisterin tiedot kerätään asiakkaiden rekisteröityessä Jonneweb.netin keskustelufoorumille, päivittäessä omia tietojaan, tai käyttäessä palvelua.
7. Tietojen oikeellisuus

Tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta. Asiakkaalla on mahdollisuus tutustua omiin asiakastietoihinsa palvelussa ja muokata talletettavia tietoja käyttäen käyttäjätunnus-salasana -tunnistusta.
8. Rekisterin tietosisältö

Palvelun asiakasrekisteri sisältää kaikkien käyttäjien kohdalla seuraavat tiedot:

  * Tunnus
  * Salasana
  * Sähköpostiosoite

Lisäksi käyttäjien on mahdollista ilmoittaa seuraavat vapaaehtoiset teidot:
	* ICQ numero
	* AOL instant messenger tunnus
	* MSN Messenger tunnus
	* Yahoo messenger tunnus
	* Jabber-osoite
	* Kotisivu
	* Paikkakunta
	* Ammatti
	* kiinnostuksen kohteet
	* Syntymäpäivä

9. Tietojen luovutus

Rekisteriin annettu käyttäjätunnus näkyy sivustolla. Jonneweb.net ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Jonneweb.net voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta kolmansille osapuolille, ellei suostumusta sähköpostiosoitteensa ilmoittaneelta ole saatu.
10. Rekisterin suojaus

Jokaisella rekisteröityneellä on käyttöoikeus rekisteriin tietojensa näkemiseen ja muokkaamiseen hänelle myönnetyllä käyttäjätunnuksella. Rekisteritiedot säilytetään asianmukaisesti suojatussa palvelimessa ja ovat vain Jonneweb.netin tehtävään määrättyjen henkilöiden nähtävissä

Rekisteriselostetta koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen:

jaaari@gmail.com