Valitse oikein - koulutusopas by haisku

Oppaita ja artikkeleita.

Valitse oikein - koulutusopas by haisku

Viesti noldor 11 Huhti 2007 17:43

Artikkelin tarkoituksena on helpottaa yhdeksäsluokkalaisten päätöstä, ei mollata ammattikoulua tai lukiota. Artikkeli on yritetty kirjoittaa puolueettomasta näkökulmasta. Jos löydätte tekstistä väärää tietoa, laittakaa viestiä. Kuvat ja teksti ovat lähtöisin omasta päästäni, vain faktat tarkistettu/kerätty muista lähteistä.

Versiohistoria

v. 1.00 - Viimeiset korjaukset ja pientä muokkausta
v. 0.85 - Mitä ammattikoulun jälkeen? - kappale kunnossa
v. 0.80 - Luovuin kuvasta, kaikki alat nyt tekstimuodossa
v. 0.65 - Ensimmäinen kuva Alat-kappaleeseen lisätty, ammattikoulun esittely tyydyttävässä kunnossa
v. 0.52 - Kuva korjattu, lisätty ja korjattu tekstiä
v. 0.50 - Opas julkaistu

Sisällysluettelo

1.0 - Yhteishaku

2.0 - Lukio
2.1 - Aineet
2.2 - Mitä lukion jälkeen?

3.0 - Ammattikoulu
3.1 - Alat
(tulossa)
3.2 - Mitä ammattikoulun jälkeen?

4.0 - Muut vaihtoehdot

Yhteishaku

Toisen asteen yhteishaku on peruskoulunsa päättäville järjestetty hakutapahtuma, jossa samalla hakemuksella voi hakea useaan eri oppilaitokseen ympäri maata. Hakupaperi on kaksipuolinen. Lääninhallitus on yleensä täyttänyt henkilötiedot valmiiksi. Oppilas täyttää paperiin vähintään kolmen eri koulun ja linjan tiedot, joihin haluaa hakea. Valinnat käsitellään järjestyksessä (esim. jos ei pääse ensimmäiseen valintaansa, otetaan käsittelyyn toinen). Yhteishaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Suurin osa peruskoululaisista hakee kevään yhteishaussa syksyn opintoihin.

Kevään yhteyshaussa on kaksi vaihetta. Ensimmäisessa vaiheessa hakevat ne opiskelijat, jotka ovat hakemassa ammattikouluun jossa järjestetään pääsykoe. Muut hakevat toisessa vaiheessa. Jos oppilas hakee yhteenkään ammattikouluun jossa on pääsykoe, oppilaan pitää hakea ensimmäisessä vaiheessa. Ensimmäisessa vaiheessa hakevilla on syytä olla kaikki kurssit hyväksyttävästi suoritettuna tai oppilaitois voi hylätä hakemuksen heti.

Lukiot valitsevat opiskelijansa lukuaineiden keskiarvolla. Lukuaineita ovat kielet, matematiikka, äidinkieli, fysiikka, kemia, uskonto, biologia, maantieto, terveystieto, historia ja yhteiskuntaoppi. Lukioon vaaditaan yleensä hieman korkeampi keskiarvo kuin ammattikoulun useimpiin linjoihin, mutta tämäkin voi vaihdella varsinkin maaseudulla. Osassa lukioista voidaan järjestää pääsykoe tai painottaa tiettyjä aineita erikoislinjojen (esim. musiikki-, urheilu- tai luonnontiedelinja) kohdalla.

Ammattikoulut valitsevat opiskelijansa pääsääntöisesti kaikkien aineiden keskiarvolla, josta saa pisteitä (4-16p). Lukuaineiden lisäksi keskiarvoon otetaan huomioon taito- ja taideaineet, kuten musiikki, käsityö ja kotitalous. Ammattikouluun hakiessaan opiskelija valitsee mitä linjaa hän haluaa opiskella. Linjojen keskiarvovaatimukset voivat vaihdella paljonkin ja olla korkeampia kuin saman paikkakunnan lukioilla. Myös osassa ammattikouluista järjestetään pääsykoe, jossa lähinnä testataan opiskelijan motivaatiota ja soveltuvuutta ammattiin (1-10p).

Pisteitä saa keskiarvon lisäksi myös työkokemuksesta (1-5p), hakutoiveiden järjestyksestä (1. valinta +3p, 2. valinta +1p), peruskoulun suorittamisesta samana vuonna (3p) ja jos on vähemmistösukupuolena (alle 30% opiskelijoista, 2p).

Sisäänpääsystä ilmoitetaan kesäkuun puolessa välissä kirjeitse, oppilaitoksen ovissa olevilla lapuilla ja joskus koulun nettisivuilla. Oppilaan tulee kuitenkin varmistaa opiskelupaikka mahdollisimman nopeasti koulussa tai se luovutetaan varasijoilla oleville.Lukio

Lukio ei anna valmiutta toimia missään ammatissa vaan sen on tarkoitus tarjota yleissivistävä koulutus ja valmistaa korkeamman tason opintoihin. Lukion voi suorittaa kahdessa, kolmessa tai neljässä vuodessa. Viidenteen vuoteen pitää hakea lupaa rehtorilta. Suurin osa opiskelijoista suorittaa lukion kuitenkin kolmessa vuodessa.

Lukiossa pitää suorittaa vähintään 75 kurssia, joista 47 tai 51 ovat pakollisia. Pakollisten kurssien määrä riippuu siitää valitseeko pitkän vai lyhyen matematiikan. Muut kurssit suoritetaan syventävinä tai soveltavina kursseina. Syventäväviä kursseja tulee suorittaa vähintään 10. Syventävät kurssit on määrätty valtakunnallisesti (samat asiat kaikissa Suomen lukioissa), mutta koulu voi myös tarjota omaa sisältöään. Soveltavat eivät aina ole perinteistä opiskelua ja usein ne ovat ”kevyempiä” kuin normaalit kurssit.

Viimeisenä vuonna on kirjoitukset, jossa testataan opiskelijan osaamista vähintään neljässä eri aineessa. Yhden aineen on pakko olla äidinkieli, muut kolme saa valita nejästä muusta vaihtoehdosta: matematiikka, ruotsi, vieras kieli ja reaali. Reaaliaineita ovat kaikki muut paitsi edellä mainitut. Kokeet saa suorittaa enintään kolmella peräkkäisellä kerralla. Kirjoitukset järjestetään joka kevät ja syksy.

Ylioppilaskokeiden tuloksia voidaan kysyä korkeamman asteen oppilaitoksiin haettaessa. Kokeita ei arvostella perinteisellä 4-10 asteikolla, vaan latinalaisin arvosanoin (lyhennetään yleensä kirjaimiksi). Esimerkiksi L ,eli laudatur, on paras ja I, eli improbatur, on hylätty. Kaikki kokeet hyväksyttävästi suoritettuaan ja käytyään lukion kaikki pakolliset kurssit, opiskelijasta tulee ylioppilas.

Oppiaineet ja kurssit

Pakollisten opetushallituksen määräämien syventävien kurssien lisäksi lukiot voivat tarjota oppilailleen omia kurssejaan.Mitä lukion jälkeen?

Opiskelua, opiskelua ja opiskelua. Pelkällä lukiotodistuksella et luultavasti saa kunnon ammattia, joten lisäkoulutus on erittäin suotavaa. Voit jatkaa lukion jälkeen yliopistoon, ammattikorkeakouluun tai mennä ammattikoulun yo-linjalle. Yliopisto tarjoaa korkeimman tason teoriaopintoja joiden jälkeen valmistut valitsemasi linjan kandinaatiksi tai maisteriksi (ja myöhemmin lisensaatiksi ja tohtoriksi). Yliopisto-opinnotkaan eivät takaa ammattia, ja osalla hieman erikoisemman alan opiskelijoista on vaikeuksia sijoittua työelämään.

Ammattikorkeakoulu on ikään kuin jatkoa ammattikoululle. Se antaa valmiuden toimia valitsemasi alan tehtävissä. Opiskelu on käytännönläheisempää ja valmistuttuaan on helpompi päästä mukaan työelämään kuin yliopiston kautta. Voit myös hakea ammattikoulujen yo-linjalle, joka kestää kaksi vuotta.

Ammattikoulu

Ammattikoulu tarjoaa opiskelijoilleen ammatillisen perustutkinnon ja valmiuden toimia oman alansa työtehtävissä. Työelämään siirtymistä helpottaa pakollinen työharjoittelu (vähintään 20 opintoviikkoa), jonka aikana oppilas on töissä ja pystyy samalla luomaan yhteyksiä alansa yrityksiin. Kaikki perustutkinnot kestävät kolme vuotta. (120 opintoviikkoa).

Ammattikoulussa harjoitellaan sekä käytännön töitä ja teoriaa. Teoriatunteja on kuitenkin vähemmän kuin lukiossa ja ne keskittyvät opiskeltavan alan kannalta hyödyllisiin tietoihin.

Alat

Listaan tässä vain tutkintonimikkeet, kaikkien alojen yksityiskohtien kirjoittaminen veisi yksinkertaisesti liikaa aikaa ja vaivaa. Katsaus siis jää melko pintapuoliseksi, mutta siitä saa hieman käsitystä minkälaisiin ammatteihin ammattikoulusta valmistutaan.

Humanistinen ja kasvatusala

- Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja +
- Viittomakielen ohjaaja -
- Lastenohjaaja +

Kulttuuriala

- Artesaani --
- Media-assistentti -
- Kuva-artesaani --
- Tanssija --
- Sirkusartisti --
- Muusikko --
- Pianonvirittäjä, musiikkiteknologi --

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala*

- Merkonomi -

Luonnontieteiden ala*

- Datanomi -

Tekniikan ja liikenteen ala

- Kartoittaja +
- Maarakentaja +
- Talonrakentaja ++
- Maarakennuskoneenkuljettaja ++
- Kiinteistönhoitaja ++
- Tekninen eristäjä ++
- LVI-asentaja ++
- Hienomekaanikko, koneistaja, levyseppähitsaaja, työvälinevalmistaja ++
- Valaja, Valumallinvalmistaja +
- Automaattiasentaja, Kunnossapitoasentaja ++
- Sähköasentaja ++
- Automaattiasentaja ++
- Elektroniikka-asentaja +
- Painotuotantoassistentti +
- Elintarvikkeiden valmistaja +
- Leipuri-kondiittori +
- Lihatuotteiden valmistaja +
- Meijeristi
- Prosessinhoitaja
- Laborantti
- Muovituotevalmistaja
- Kumituotevalmistaja
- Paperinjalostaja +
- Paperiprosessinhoitaja +
- Pintakäsittelija, korroosinestomaalari ++
- Lattianpäällystäjä, maalari ++
- Sahaprosessinhoitaja +
- Levyprosessinhoitaja +
- Puuseppä +
- Veneenrakentaja
- Verhoilija +
- Sisustaja -
- Suutari
- Tekstiilinvalmistaja -
- Pukuompelija -
- Vaatturi
- Modisti -
- Turkkuri
- Automaalari ++
- Varaosamyyjä +
- Ajoneuvonasentaja ++
- Automyyjä +
- Autokorinkorjaaja ++
- Lennonjohtaja
- Lentokoneasentaja +
- Varastonhoitaja ++
- Autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja ++
- Lentoasemahuoltaja +
- Laivasähköasentaja
- Vahtiperämies
- Kirjaaja
- Vahtikonemestari
- Mikromekaanikko
- Kelloseppä
- Suunnitteluassistentti
- Turvallisuusvalvoja ++

Luonnonvara- ja ympäristöala

- Maaseutuyrittäjä
- Ratsastuksenohjaaja --
- Hevostenhoitaja --
- Turkistarhaaja
- Eläintenhoitaja
- Puutarhuri -
- Kalastaja, kalastuksenohjaaja, kalanjalostaja, kalanviljelijä --
- Metsäluonnonhoitaja
- Metsäkoneenkuljettaja +
- Metsuri +
- Porotalousyrittäjä, luontaistuoteyrittäjä
- Luontoyrittäjä
- Ympäristönhoitaja

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

- Lähihoitaja ++
- Hammaslaborantti ++
- Lääketeknikko
- Liikuntaneuvoja
- Farmanomi
- Parturi-kampaaja ++
- Kosmetologi

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

- Matkailuvirkailija +
- Matkailupalveluiden tuottaja +
- Suurtalouskokki ++
- Palveluvastaava +
- Ravintolakokki ++
- Hotellivirkailja ++
- Tarjoilija ++
- Kotitaulousyrittäjä
- Tuoteneuvoja
- Toimitilahuoltaja
- Tekstiilihuoltaja

* = kauppaoppilaitoksissa

++ = työllisyystilanne hyvä
+ = työllisyystilanne OK
- = työllisyystilanne kohtalainen
-- = työllisyystilanne heikko

Jaottelu on tehty mielivaltaisesti oman tietämykseni mukaan, voin myös erehtyä.

Mitä ammattikoulun jälkeen?

Töitä, töitä ja töitä. Lisäkouluttautuminen ei ole pakollista, vaan voit jatkaa samassa ammatissa vaikka koko loppuelämäsi. Ammattikorkeakoulu on kuitenkin luonnollinen jatke ammattikoululle ja sinne kannattaakin pyrkiä jos mielessä on korkeampi asema tai parempi palkka. Vaikka yliopistoon on teoreettinen mahdollisuus päästä, se ei kovin monelta onnistu heti. Pääsykokeet muodostavat usein esteen sisäänpääsyllä, niissä käsiteltävät asiat vaativat yleensä lukiopohjan. Aikuislukiot tarjoavat mahdollisuuden suorittaa lukion oppimäärä ja kirjoittaa ylioppilaaksi.

Muut vaihtoehdot

Peruskoulun päättymisen jälkeen ei tietenkään ole pakko opiskella, mutta kannattavaa se on. Voit ehkä saada paikan McDonald'sin pihvinkääntäjäksi tai Siwan kassanhoitajaksi, mutta palkka ei ole hääppöinen ja etenemismahdollisuudet käytännössä olemattomat. Jos keskiarvo ei riitä mihinkään kouluun, oppilas voi hakeutua kymppiluokalle jossa on mahdollisuus korottaa peruskoulun päättöarvosanojaan.

Osa koululaisista päätyy oppisopimukseen. Käytännössä opiskelija ja työnantaja tekevät määräaikaisen sopimuksen, jonka aikana oppilas työskentelee työpaikassa ja täydentää käytännön opintojaan teoriatunneilla. Suurin osa opiskelusta tapahtuu kuitenkin työpaikalla. Oppisopimuksen saaminen voi olla hankalaa, joten sen varaan ei kannata välttämättä tulevaisuuttaan laskea.

Kaksoistutkinto tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden suorittaa sekä lukio että ylioppilaskirjoitukset, että myös ammattikoulu samaan aikaan. Oikeastaan pitäisi puhua kolmoistutkinnosta, mutta nimi "kaksoistutkinto" on jo vakiintunut käyttöön. Kaksoistutkinnon suosio on kasvanut viime vuosina huimasti. Helppoa opiskelu ei kuitenkaan ole. Osa opinnoista suoritetaan ammattikoulussa ja osa lukiossa. Joudut siirtymään oppilaitosten välillä jopa useita kertoja päivässä. Päivät saattavat olla pitkiä ja joudut tekemään tiukkoja valintoja. Jos on valmis tekemään töitä menestymisensä eteen, ei ylittämättömiä esteitä kuitenkaan tule. Opiskelut kestävät yleensä neljä vuotta.

________________________________________________________

Huonoon aikaan aloitin kirjoittamaan, yhteishaku taisi juuri loppua. No ehkä tämä auttaa tulevia ysejä.
Viimeksi muokannut noldor päivämäärä 21 Joulu 2007 23:33, muokattu yhteensä 12 kertaa
noldor
 
Viestit: 587

Viesti Evilman 11 Huhti 2007 17:49

No, lukioon kuitenkin pitkälle matikalle...
Helvetin tunarit!
Evilman
 
Viestit: 676

Viesti Ailerssi 12 Huhti 2007 15:25

HITON hyödyllinen joillekin, itselle ei vielä tarvetta kun tänä vuonna siirrytään seiskalle...

Oppiaineet & kurssit-osiossa taitaa olla virhe.. Neljännessä kohdassa lukee 'A-kieli (englanti)', tuossa olet varmaan tarkoittanut A1-kieltä. Itse opiskelen A2-kielenä ranskaa, joten luulen että tuo on virhe... Saatan tietenkin olla väärässä... :P

Mutta, loistavaa työtä!
[piilotettu kuva]
Käyttäjän avatar
Ailerssi
 
Viestit: 1397

Viesti EveningStar 12 Huhti 2007 16:38

Hyvää työtä, tästä on aivan varmasti hyötyä niille, jotka kamppailevat päätöksen parissa! Mitalin arvoinen opas! :)
[piilotettu kuva]
Jokelan ampumavälikohtauksen uhrien muistolle
Se on ohi nyt minun osaltani.
Käyttäjän avatar
EveningStar
 
Viestit: 1602

Viesti jnz 12 Huhti 2007 17:00

Hakupaperi on kaksipuolinen ja yleensä henkilötiedot on täytetty valmiiksi lääninhallituksen toimesta

Äidinkielen kursseja tarvitaan näköjään enemmän kuin kuusi.
-----------------

Idea on hyvä. Auttaa varmasti monia.
Käyttäjän avatar
jnz
 
Viestit: 2036

Viesti Elppa 12 Huhti 2007 17:07

Jaa-a. Nyt jännittää.. Semmonen alle kaks vuotta niin pääsen täältä hikisestä läävästä pois. Oon vähän aatellu mennä lukioon. Matikka ja musiikki ovat tällä hetkellä ykkössijalla. Mutta ehkä on parempi miettiä niitä sitten, kun on sen aika. :)
Elppa
 
Viestit: 295

Viesti noldor 12 Huhti 2007 17:16

Oppiaineet & kurssit-osiossa taitaa olla virhe.. Neljännessä kohdassa lukee 'A-kieli (englanti)', tuossa olet varmaan tarkoittanut A1-kieltä. Itse opiskelen A2-kielenä ranskaa, joten luulen että tuo on virhe... Saatan tietenkin olla väärässä... :P


Tarkoitin tietysti A1-kieltä, kiitos korjauksesta.

Äidinkielen kursseja tarvitaan näköjään enemmän kuin kuusi.


Valitettavasti suomen kielen kielioppi ei ole vahvuuksiani, lause korjattu.

Kiitos kaikille palautetta antaneille. :)
noldor
 
Viestit: 587

Viesti Titan 12 Huhti 2007 19:50

Hyödyllinen, hyvä opas kertakaikkiaan. Amis - puolta odotellessa.
Ugh, liikaa
Käyttäjän avatar
Titan
 
Viestit: 665

Re: Valitse oikein - koulutusopas by haisku

Viesti Typo 13 Huhti 2007 09:33

haisku kirjoitti:Yliopisto-opinnotkaan eivät takaa ammattia, mutta huomattava osa opiskelijoista pääsee valmistuttuaan melko pian töihin omalle alalleen.

Lisääppäs tuo osa-sana tekstiisi. Pilkunvillausta, mutta kuitenkin... :)
Ja tuosta lukion musiikista ja kuvataiteesta. Eli ainakin Kangasalan lukiossa käydään molempia aineta yksi kurssi ja sen lisäksi pitää valita jompaakumpaa toinen kurssi lisäksi esim. otat kuvista kaksi ja musiikkia yhden kurssin tai toisinpäin. Selvennykseksi vain ilmoitin, jos kaikki eivät tätä tienneet.
Käyttäjän avatar
Typo
 
Viestit: 1381

Viesti Äijä 13 Huhti 2007 20:01

- Ala-aste ja yläaste ovat vanhentuneita käsitteitä, jotka eivät ole enää käytössä.

- Yliopistosta valmistuu myös suhteellisen paljon jengiä, joka ei tule koskaan saamaan oman alansa töitä.

- Muutamille aloille koulutetaan opiskelijoita aivan liian paljon ja sen takia suuri osa heistä ei saa koskaan oman alansa töitä, esimerkkinä mainittakoon medianomit.
Tässä voisi olla sinun mainoksesi.

Mainostilaa myynnissä.
Käyttäjän avatar
Äijä
 
Viestit: 868

Viesti noldor 16 Huhti 2007 20:31

Äijä kirjoitti:- Ala-aste ja yläaste ovat vanhentuneita käsitteitä, jotka eivät ole enää käytössä.

- Yliopistosta valmistuu myös suhteellisen paljon jengiä, joka ei tule koskaan saamaan oman alansa töitä.

- Muutamille aloille koulutetaan opiskelijoita aivan liian paljon ja sen takia suuri osa heistä ei saa koskaan oman alansa töitä, esimerkkinä mainittakoon medianomit.


Ylä- ja alakoulu ovat ainakin minulle vielä vieras käsite, unohdin että ne olivat muuttuneet. No eiköhän tuosta selvää saa, muutan jos jaksan.

En käsittele oppaassani eri alojen työllistymistä kuin pintapuolisesti, koska:

A) suurin osa tiedosto on mutupuhetta --> ei varmaa tietolähdettä
B) tämä on koulutusopas

Opas päivitetty, nauttikaa.
noldor
 
Viestit: 587

Re: Valitse oikein - koulutusopas by haisku

Viesti Blueshit 16 Huhti 2007 21:09

Lukuaineita ovat kielet, matematiikka, äidinkieli, fysiikka, kemia, uskonto, biologia, maantieto, terveystieto, historia ja yhteiskuntaoppi. .[/quote]

Eikö äidinkieli ole kieli? O.o
Voisit lisätä myös millä aloilla on työvoima pulaa (mm. rakennus ala, sekä LVI, IV jne)
Käyttäjän avatar
Blueshit
 
Viestit: 1806

Re: Valitse oikein - koulutusopas by haisku

Viesti noldor 16 Huhti 2007 21:34

Blueshit kirjoitti:Eikö äidinkieli ole kieli? O.o


Vaikka äidinkieli sisältää suomen kielen kielioppia, harjoittelua jne. en laskisi sitä "kieliaineeksi". Äidinkielessä tehdään paljon muutakin kuin harjoitellaan kirjoittamista ja luetaan. Meillä on ainakin mukana draama, esitelmiä, keskustelua yms.

Voisit lisätä myös millä aloilla on työvoima pulaa (mm. rakennus ala, sekä LVI, IV jne)


Tutkimuksia tietysti löytyy, mutta en haluaisi ottaa niitä mukaan oppaaseen jonka on tarkoitus olla faktapohjainen. Jos löydän jostain LUOTETTAVAN tutkimuksen työvoimapulasta ja sen vaikutuksista, voin mahdollisesti mainita asian.
noldor
 
Viestit: 587

Viesti Matso 17 Huhti 2007 11:13

Äijä kirjoitti:- Ala-aste ja yläaste ovat vanhentuneita käsitteitä, jotka eivät ole enää käytössä.
On se hienoa että jotkut kuuskymppiset kääkät päättää, että nyt otetaan tuo ja tuo sana pois käytöstä ja tuo ja tuo tilalle. Itse ainakin puhun ja kirjoitan just sillä kielellä mitä huvittaa. "Yläkoulu" nyt sattuu vaan olemaan niin hevletin tyhmän kuulonenkin sana... Eiköhän kansa päätä mikä on suomenkieltä ja mikä ei. Jos suurin osa kansasta käyttää sanaa Ylä-aste, niin silloin Ylä-aste on suomen kieltä. Suomenkieltä ei millään päätöksillä muuteta.
Käyttäjän avatar
Matso
 
Viestit: 4958

Viesti noldor 29 Touko 2007 15:36

Tuon nyt ketjuun uutta ja olennaista ilmoittamalla että opas on päivitetty. Edellisistä päivityksistä en ilmoittanut, mutta uhkaavan alas näytti tämäkin ketju pudonneen.

Kommentit ja palaute edelleen tervetullutta. =)
noldor
 
Viestit: 587

Palaa alueelle Oppaat & artikkelit